Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Tillæg
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Temaer / Byudvikling / By- og sommerhusområder

By- og sommerhusområder

Retningslinjer

1.1.1  Kommunens arealudlæg af eksisterende byzone og fremtidig byzone samt sommerhusområder fremgår af retningslinjekortet.

Bemærkninger til retningslinjer

Holbæk Kommune er inddelt i byzone, sommerhusområde og landzone, jf. reglerne i planloven. Herudover indeholder kommuneplanen arealudlæg til fremtidig byzone.

Ændringer i afgrænsningen af byzone og sommerhusområder i forhold til landzone fastsættes ud fra overvejelser omkring det samlede arealforbrug til byformål i den 12-årige planperiode. 

 

 

 

 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk