Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Lokalområder / Skabelon_kopi / Fremtidig udvikling

Den fremtidige udvikling

Resumé 2-5 linier

Visionen (byrådets mål) for udviklingen for det største bysamfund. Teksten knytter isg til udviklingsskitsen og beskriver planerne for udviklingen.

 

Regstrup

Boliger

Eks.Regstrup forventes i planperioden at stige fra xx indbyggere til ca. xx indbyggere, det medfører et behov for xx nye boliger. 

I henhold til den planlagte udbygning af Regstrup er der en restrummelighed på xx ha udlagt til boliger, svarende til xx boliger. For at skabe overensstemmelse mellem den forventede boligudvikling og de arealer der er udlagt til boligudbygning, er overgår xx boliger fra rammeområde til perspektivområde.
 

For nærmere vurdering af arealbehov til boligudbygning se her.


Erhverv

Beskrives kun hvis der er noget.

For nærmere vurdering af arealbehov til erhvervsudvikling se her.


Detail

Beskrives kun hvis der er noget.

Se detailhandelsrapporten her.


Andre bysamfund

Her beskrives andre byer/landsbyer. Teksten understøttes ikke af en udviklingsskitse.


Øvrige tiltag

Her beskrives øvrige tiltag det eks. udbygning af veje, stier, graveområder (råstof), vindmøller, større landbrug, varmeværk, biogas, oversvømmelsesarealer andre relevante.

Udviklingsskitsen

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk