Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Kommunen i hovedtræk / Miljøvurdering

Miljøvurdering

Beskrivelse

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der udarbejdes planer inden for fysisk planlægning, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, herunder anlæg der er oplistet på lovens bilag 3 eller 4. Formålet med en miljøvurdering er at undersøge miljøkonsekvenserne ved realisering af en plan eller et program.

Med udgangspunkt i ovenstående traf Holbæk Kommune afgørelse om, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune. Miljøvurderingen sendes i høring sammen med planforslaget. Den nærmere begrundelse for afgørelsen fremgår af miljøvurderingen.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017, vil der desuden blive udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse i henhold til § 34 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Læs mere

Miljørapport

Sammenfattende miljøredegørelse udarbejdes i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen

Bilag 1 Miljøscoping

Bilag 2 Redegørelse_for_betydende ændringer

Bilag 3 Redegørelse_for_nyt_byudviklingsområde

Bilag 4 Arealudlæg_og_boligbyggeprogram

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk