Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Tillæg
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Du er her: Home / Kommunen i hovedtræk / Forudsætninger for udvikling / Mål for Landsbyer og Kulturmiljøer

Mål for Landsbyer og Kulturmiljøer

Beskrivelse

Værdifulde kulturmiljøer og landsbyer i det åbne land skal bevares og videreudvikles.

Værdifulde kulturskabte ressourcer i det åbne land skal bevares og videreudvikles. Kulturværdierne i landskabet og landsbyerne bør indgå som en ressource i den fremtidige udvikling i det åbne land og i byerne. Planlægningen skal understøtte en bæredygtig udvikling af det åbne land, der integrerer kulturværdierne, så de bidrager til oplevelsen af landskaber, kulturmiljøer og landsbyer. Kulturværdierne føres videre gennem nye anvendelser frem for at forfalde og forsvinde.

Kommunens landsbyer skal bevares, og der skal fortsat være en klar grænse mellem by og land. Der kan i et begrænset omfang og efter nærmere vurdering opføres nye boliger inden for afgrænsede landsbyer.

Fredede bygninger, kirker og fortidsmider skal bevares.

Læs mere

Her kan du læse om retningslinjer for "Landsbyer & Kulturmiljøer".

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk