Kommunen i hovedtræk
Temaer
Lokalområder
Rammer
Gå til forsiden
Print
Lokalplaner
Kommuneplan
Andre planer

Om Kommuneplanen

Kommuneplanen er omdrejningspunkt for arealplanlægning og initiativer, der har et fysisk aftryk. Det betyder, at kommuneplanen ikke indeholder politikker og mål for den kommunale serviceforsyning.

Kommuneplanen er således den sammenfattende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det åbne land.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

 

Status på kommuneplanen

Forslag til kommuneplan 2017 har været i offentlig høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018. Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslaget, og Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse krævet, at der udarbejdes yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens detailhandelsafsnit samt at der laves ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervsområder. Kommunalbestyrelsen har derfor den 21. februar 2017 besluttet, at udsende kommuneplanforslaget i fornyet høring. Hele kommuneplanforslaget - inklusiv ændringerne i forslagets afsnit om detailhandel og erhvervsområde - udsendes derfor i perioden fra torsdag den 1. marts til og med torsdag den 26. april 2018.

Såfremt du har bemærkninger eller ændringsforslag til kommuneplanforslaget skal de sendes til Holbæk Kommune senest torsdag den 26. april 2018.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

Eller et brev til:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Att: Plan og Åben Land

Hvad gælder for min ejendom

Kommuneplanen på kort

Hvis du ønsker at se kommuneplanen på kort, kan du finde rammer og retningslinjer her: Se kommuneplanen på kort.
Når du åbner kortet, kan du, i venstre side, tænde for de forskellige retningslinjer som du ønsker at se.

Hvad gælder for min ejendom?

Du har mulighed for hurtigt at søge efter gældende rammer og retningslinjer fra Kommuneplan 2017, ved at skrive din adresse eller dit matrikelnummer i søgefeltet til venstre.

Resultatet af din søgning vises under kortet.

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk